Декларація з податку на прибуток

Підтвердження даних декларації первинними документами ( в світлі останніх змін нормативних актів)

Наказ про облікову політику як основа бухгалтерського і податкового обліку

Авансові внески при виплаті дивідендів: вплив на об’єкт оподаткування

Виправлення бухгалтерських і податкових помилок. Відображення у фінансовій звітності і декларації з податку на прибуток

Операції з основними засобами: ремонти і поліпшення, прискорена амортизація у 2017 році, переоцінки, ліквідація

Безнадійна заборгованість у 2016 и 2017 році: відчуйте різницю

Нові різниці з безповоротної фінансової допомоги і штрафам

Коригування по придбанням у неприбуткових організацій і нерезидентів, «нерезидентські» відсотки, роялті.