Отримання позик від нерезидентів. На що звернути увагу? Чи може непов’язана компанія виявитися пов’язаною?

Проблемні питання фінансового лізингу, кредит-нот і прощення боргів

Валова рентабельність, проблемні питання при застосуванні 2 і 3 методів. Операції, в яких змішуються контрольовані та неконтрольовані поставки

Коригування. Спірні питання щодо коригувань курсових різниць, неперіодичних витрат. Приклади

Леонід Карпов, партнер аудиторської фірми Crowe Horwath AC Ukraine